• Kontakt

Kontakt

SIEDZIBA

Handlopex S.A.
ul. Regulska 49
02-495 Warszawa

NIP: 813-03-36-843
REGON: 690103056

ADRES DO KORESPONDENCJI

Handlopex S.A.
ul. Połonińska 29
35-082 Rzeszów

Sekretariat:
tel. 17 86 04 332
email: sekretariat@handlopex.pl

ZARZĄD I CENTRUM LOGISTYCZNE

Handlopex S.A.
ul. Połonińska 29
35-082 Rzeszów

Sprzedaż detaliczna: 17 86 04 321
Magazyn główny: 17 86 04 303
Transport: 17 86 04 306

Oddziały

Eksport 17 86 04 310
Główny księgowy 17 86 04 325
Kadry 17 86 04 323
Księgowość 17 86 04 341
Marketing 17 86 04 352
Reklamacje 17 86 04 338
Odprawa celna 17 86 04 319
Sekretariat 17 86 04 332
Transport, Logistyka 17 86 04 306
Biuro magazynu 17 86 04 303
Biuro bieżnikownia 17 86 04 313
Serwis opon 17 86 04 349
Do góry